02

Manažment
prístupov

Poskytuje bezpečný a priamočiary prístup k aplikáciám a službám prostredníctvom Single Sign-On.

Keycloak

Keycloak je open-sourceové riešenie pre SSO, ktoré poskytuje služby pre overenie a pridelenie oprávnení pre webové aplikácie alebo RESTful webové služby. Vďaka podpore viacerých autentikačných protokolov vrátane OpenID Connect, OAuth 2.0 alebo SAML je univerzálným nástrojom, ktorý môže byť jednoducho integrovaný v komplexných prostrediach s rôznymi aplikáciami a službami.

Kombináciou Keyclaoku a midPointu dokážeme poskytnúť kompletné IAM riešenie pre akúkoľvek organizáciu. MidPoint má na starosti kompletné riadenie životného cyklu identity a správu oprávnení vďaka RBAC modelu, zatiaľ čo Keycloak poskytuje bezpečné a bezproblémové prihlasovanie do aplikácií a služieb prostredníctvom SSO. Keyclak rovnako dokáže využiť dáta o identitách získané z midPointu a poskytovať tak ešte precíznejšiu kontrolu oprávnení.

Všetko toto robí Keycloak ideálnym nástrojom na jednoduchú správu prístupov vo vašej organizácii.

Open-Source

Keycloak je open-source softvér, ktorý je dostupný zadarmo. Jeho zdrojový kód je dostupný na GitHube, čo znamená, že môže byť upravovaný a rozširovaný presne podľa špecifických potrieb zákazníka.

Výborná použiteľnosť

Je navrhnutý s dôrazom na jednoduchosť integrácie s existujúcimi aplikáciami. Poskytuje webové administrátorské rozhranie, ktoré výrazne zjednodušuje jeho konfiguráciu.

Podporuje množstvo protokolov

Všetky relevantné SSO protokoly ako OpenID Connect, SAML 2.0 alebo OAuth 2.0 sú plne podporované a vďaka tomu je integrácia služieb a aplikácií, ktoré ich podporujú, veľmi jednoduchá.

Prispôsobivý

Keycloak plne podporuje prispôsobenie jeho grafického rozhrania Vašim korporátnym farbám. Rovnako je možné rozšíriť jeho schému o vlastné atribúty a tak jednoducho vyhovieť rozličným biznis požiadavkám.

Zameraný na bezpečnosť

Pre dosiahnutie požadovanej bezpečnosti je Keycloak vybavený bezpečnostnými funkciami ako napríklad viacfaktorové overovanie, brute-force detekcia a možnosť implementovať rôzne politiky hesiel a prihlasovacie procesy.

Škálovateľný

Keycloak je navrhnutý tak aby bol schopný obhospodárovať stovky tisíc používateľov a množstvo aplikácií. Poskytuje možnosť prevádzky v klastri a nasadenia viacerých Keycloak inštancií pre zabezpečenie vysokej prevádzky a dostupnosti.

Redhat sso

Pokiaľ potrebujete enterprise riešenie a uprednostňujete bezpečnosť pred novými funkciami, Red Hat SSO môže byť voľba pre Vás.

Hlavným rozdielom medzi Red Hat SSO a Keycloak je úroveň podpory a množstvo poskytovaných funkcionalít. Red Hat SSO ponúka enterprise podporu a maximálnu stabilitu, no môžu mu chýbať niektoré najnovšie funkcionality.

Red Hat SSO zároveň integruje ostatné Red Hat produkty, ako napríklad Red Hat OpenShift a Red Hat Fuse.

Chcete vedieť viac o našich riešeniach?

255Manažment prístupov – Access management
Identity Management
291Manažment prístupov – Access management
Perimeter protection
289Manažment prístupov – Access management
Privileged access management