01

identity
management

Majte plnú kontrolu nad identitami a ich oprávneniami. Automatizujte procesy, ktoré Vás brzdia v rozvoji.

Kompletné open-source
IGA Riešenie

MidPoint je základným komponentom našich IAM riešení už celé roky. Evolveum za ten čas vynaložilo značné úsilie k transformácii midPointu z IDM nástroja do výkonného IGA ( Identity Governance and Administration) systému, ktorý ocenil aj Gartner.

Inalogy, ako strieborný partner Evolvea, využíva dlhoročné skúsenosti so sytémom midPoint na maximálne využívanie jeho schopností pre realizáciu riešení na základe potrieb našich zákazníkov. Vďaka open-source prístupu máme možnosť adaptovať a prispôsobiť midPoint na rôzne situácie a požiadavky našich zákazníkov.

Aby sme midPoint ako IGA komponent nášho riešenia rozšírili o silnú autorizačnú vrstvu, zintegrovali sme ho s access management nástrojom Keycloak. Vzájomné prepojenie týchto dvoch komponentov nám umožňuje dodávať riešenia, ktoré vieme prispôsobiť najrôznejším požiadavkám, reflektovať procesy a vysporiadať sa so všetkými infraštruktúrnymi podmienkami.

Vďaka využívaniu nekomerčných nástrojov naše riešenie prináša bezkonkurenčnú pridanú hodnotu. Riešeniu samozrejme vieme poskytovať produktový aj prevádzkový support.

All-in-one
cloudové riešenie

Inalogy je partnerom spoločnosti Okta, ktorá poskytuje špičkové all-in-one IAM (indentity and access management) pre zákazníkov, zamestnancov alebo partnerov. Vďaka Okte je možné manažovať prístup k aplikáciám, infraštruktúre alebo aj programovateľným rozhraniam z jedného miesta, a nezáleží či sa nachádzajú v cloude, alebo na Vašej infraštruktúre.

Hlavné prínosy systémov midPoint & Okta

Robustný a škálovateľný IGA systém
Plne vybavený IGA systém, ktorý môže byt prevádzkovaný na Vašej infraštruktúre, v cloude alebo ako SaaS.

Skutočne všestranný
Vieme implementovať všetky možné typy požiadaviek a procesov

Bez licenčných poplatkov
Ako Open-Source nemá klasický licenčný model

Populárny v akademickej sfére
Spravuje milióny identít na desiatkach univerzít po celom svete

Cloud
Celú infraštruktúru a prevádzku zastrešuje Okta

Nabitá funkciami
Zabezpečuje IDM pre zamestnancov aj zákazníkov

Rýchle nasadenie do prevádzky
Extrémne rýchle nasadenie do produkčnej prevádzky vďaka viac ako 7500 dostupným konektorom

Priateľské administrátorské rozhranie
Konfigurácia je low-code až no-code

Identity management riešenia pomáhajú riešiť najmä tieto prípady a mnoho viac.

Autentifikácia

Zabezpečuje dôkladnú identifikáciu a overenie identity.

 

Nástup zamestnancia

Automatizované prideľovanie oprávnení na základe profesie, zaradenia a rolí zrýchli nástup nového zamestnanca.

Autorizácia

Kontroluje prístup konkrétnych používateľov ku konkrétnym dátam na základe ich oprávnení.

Odchod zamestnanca

Zabezpečuje odobratie všetkých oprávenení a prístupov do všetkých integrovaných systémov, čím eliminuje možnosť zneužitia prístupových práv.

Synchronizácia dát

Identity sú automaticky synchronizované do všetkých integrovaných cieľových systémov.

Samoobslužný portál

Umožňuje používateľom zmeniť či zresetovať heslo, aktualizovať osobné dáta a ich následnú synchronizáciu, čím výrazne znižuje zaťaženie IT oddelenia.

Manažment hesiel

Umožňuje implementovať rôzne politiky hesiel, vďaka ktorým zabezpečíte silnú ochranu účtov Vašich zamestnancov.

 

Prístup tretích strán

Umožňuje jednoduchú no zároveň plnú kontrolu nad identitami, ktoré potrebujú obmedzený prístup do Vašich systémov. Či už ide o obchodných partnerov, brigádnikov alebo kontraktorov.

Chcete sa dozvedieť viac o našich riešeniach?

287Identity Management
Access management
291Identity Management
Perimeter protection
289Identity Management
Privileged access management