Naše
riešenia

Vybudovali sme silnú kompetenciu a zručnosti v oblasti počítačovej bezpečnosti, aby sme dokázali poskytovať našim zákazníkom plnohodnotné služby a to najmä v identity a access manažmente a zabezpečení siete.

NAŠE KĽÚČOVÉ VÝHODY:

OPEN SOURCE PRODUKTY
FLEXIBILITA A ŠKÁLOVATEĽNOSŤ
OBROVSKÁ PRIDANÁ HODNOTA

01

Identity management

Majte plnú kontrolu nad identitami a ich oprávneniami. Automatizujte procesy, ktoré Vás brzdia v rozvoji.

02

Access management

Poskytuje bezpečný a priamočiary prístup k aplikáciámi a službám prostredníctvom Single Sign-On.

03

Privileged access management

Privilegované účty sú najčastejším cieľom hackerov, keďže sa prostredníctvom nich viete dostať k najcitlivejším dátam. Nedovoľte im to.

04

Perimeter protection

Sme certifikovaným partnerom popredných výrobcov sietovej ochrany, vďaka čomu Vám vieme dodať to najlepšie riešenie.