Naše
riešenia

Vybudovali sme silnú kompetenciu a zručnosti v oblasti počítačovej bezpečnosti aby sme dokázali poskytovať našim zákazníkom plnohodnotné služby a to najme v identity a access manažmente a zabezpečení siete.

NAŠE KĽÚČOVÉ VÝHODY:

OPEN SOURCE PRODUKTY
FLEXIBILITA A ŠKÁLOVATEĽNOSŤ
OBROVSKÁ PRIDANÁ HODNOTA

01

Identity management

Automate your day-to-day HR processes and let the computers do the job

02

Access management

Keep complete control of granted accesses thanks to next-gen IGA

03

Privileged access management

Control and manage access to your critical systems and comply with regulatory requirements.

04

Perimeter protection

To boost your data protection, secure it on the network level